Publicaties

Simon Koene – Een grafisch oeuvre

Auteurs: Eddy de Jongh, Susan Adam, Bob van den Boogert
Taal: Nederlands
Deze monografie is gedrukt in een oplage van 750 exemplaren. Voor een beperkte oplage van 50 exemplaren heeft de kunstenaar een door hem genummerde en gesigneerde ets Toverberg (hommage aan Dürer), 1993 beschikbaar gesteld. 
De publicatie is uitgegeven door de Hercules Segers Stichting Amsterdam, in samenwerking met Uitgeverij De Weideblik Varik, 2015


De Hercules Segers Stichting is vernoemd naar een vermaard kunstenaar uit de zeventiende eeuw die als etser vrijwel continu in een experimenteel stadium verkeerde. De wonderlijke dingen die Hercules Segers met zijn etsen uithaalde zouden kunstliefhebbers in later eeuwen voor menig raadsel stellen. De Haagse kunstenaar Simon Koene (1946) aan wiens etskunst dit boek en de bijbehorende tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum zijn gewijd, is in zoverre met Segers verwant dat ook hij enkele decennialang zijn grafische concepten combineerde met soms moeilijk te doorgronden technische experimenten.

Het was niet alleen deze analogie, niet alleen Koenes verknochtheid aan bepaalde technische procedés – vaak van eigen vinding – die het voor de Hercules Segers Stichting aantrekkelijk maakte om de voorliggende publicatie onder haar hoede te nemen. Ook in andere opzichten is Koene een kunstenaar met wie men voor de dag kan komen. Zijn meer dan 300 prenten, ontstaan tussen 1967 en 1998, ontlenen hun belang onder andere aan de persoonlijke en stilistisch gevarieerde wijze waarop ze facetten van deze periode weerspiegelen. Tegelijk is duidelijk, onder andere door zijn geëtste hommages aan Dürer, Leonardo da Vinci en Rembrandt, dat hij een oriëntatie op vakgenoten uit het verleden niet heeft geschuwd.

Koene is opgeleid aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en daar zou hij naderhand meer dan dertig jaar docent zijn. Hij manifesteerde zich ook meermalen als auteur van kunstkritische en kunsthistorische teksten en verder als organisator op artistiek terrein. Zo was hij de drijvende kracht achter enkele collectieve grafische ondernemingen, zoals de oprichting van de Haagse Etsclub.

Hoezeer Koene ook één was met zijn métier, hoe hoog hij de ets als beeldend vehikel ook altijd had beschouwd – hoger in elk geval dan andere kunstmedia – in 1998 meende hij een radicaal besluit te moeten nemen. Hij ruilde zijn etsnaald in voor penseel en palet. Zoals hij zelf over deze ingrijpende stap schreef: ‘Het boek was af. Ik had het beste van mezelf gegeven en het was tijd om iets nieuws te beginnen’.

De monografie is te bestellen via bestelformulier voor € 29,50  excl. verzendkosten