Contact met de Stichting

Hercules Segers Stichting

Keizersgracht 597A
1017 DW Amsterdam
info<at>herculessegersstichting.nl (gebruik onderstaand contactformulier)

Contactformulier

Bestelformulier publicaties

Welke publicatie(s) wilt u bestellen?

Met dank aan

Deze website is mogelijk gemaakt door genereuze ondersteuning van Fondation Custodia • Collection Frits Lugt.

Colofon

Inhoud website:
• Hercules Segers Stichting

Ontwerp en uitvoering website:
Just Schimmelpenninck websites

Afbeeldingen werken Hercules Segers:
Rijksmuseum Amsterdam
Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.herculessegersstichting.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de Hercules Segers Stichting. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hercules Segers Stichting is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hercules Segers Stichting.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hercules Segers Stichting te mogen claimen of te veronderstellen.

Hercules Segers Stichting streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Hercules Segers Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.herculessegersstichting.nl op deze pagina.