Site menu:

Language

You can easily change the language of this website to English by clicking below:

nederlands english

Jaarverslagen

Hieronder vindt u een PDF van de Hercules Segers Stichting jaarverslagen
2015, 2016, 2017 & 2018:

Jaarverslag 2015 »
Jaarverslag 2016 »
Jaarverslag 2017 »
Jaarverslag 2018 »

Culturele ANBI-status

De Hercules Segers Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met culturele status die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit betekent dat zij giften en legaten vrij van schenk- en erfbelasting kan ontvangen. Particulieren en bedrijven kunnen giften onder bepaalde voorwaarden op hun inkomen respectievelijk winst in mindering brengen. Vanaf 1 januari 2012 geldt bovendien een extra aftrek wanneer zij doneren aan een stichting met een culturele ANBI-status, door de gift te verhogen met een factor, respectievelijk 1,25 en 1,50 de zogenaamde multiplier. (zie ook www.belastingdienst.nl).

Indien u als particulier of als bedrijf overweegt een gift te doen aan de Hercules Segers Stichting, kunt u met ons contact opnemen via ons algemene mailadres of via onze penningmeester, mr E.A.Minderhoud, Pinèllaan 2, 2061 LH Bloemendaal, tel 023-5376276 (privé) of 070-4264816 (werk). Indien u een gift anoniem wilt doen dan kunt u het bedrag overmaken op de door de Stichting aangehouden bankrekening met nummer NL96ABNA0598391347
De stichting is u bij voorbaat zeer erkentelijk.

Als u geïnteresseerd bent laat u dat dan s.v.p. weten via het contactformulier, wij nemen dan z.s.m. contact met u op.