Site menu:

Language

You can easily change the language of this website to English by clicking below:

nederlands english

Jaarverslagen

Hieronder vindt u een PDF van de Hercules Segers Stichting jaarverslagen
2015, 2016, 2017 & 2018:

Jaarverslag 2015 »
Jaarverslag 2016 »
Jaarverslag 2017 »
Jaarverslag 2018 »

In de ban van Hercules Segers. Rembrandt en de Modernen.

Mireille Cornelis, Eddy de Jongh en Leonore van Sloten


Dit boek is gedrukt in een oplage van meer dan 1000 exemplaren. De publicatie is een samenwerkingsproject van de Hercules Segers Stichting Amsterdam, Museum Het Rembrandthuis Amsterdam en uitgeverij WBooks, Zwolle, 2016

Prijs   :  
€ 29,95
Beschikbaarheid  :  Vanaf 6 oktober 2016 verkrijgbaar in de boekwinkel à € 29,95
En bij Museum Het Rembrandthuis Amsterdam
Bestellen  :  Via info@herculessegersstichting.nl en uitgeverij WBooks
à € 29,95 (gratis verzending in Nederland)
Deze publicatie werd mede mogelijk gemaakt met financiële steun van:
De Gijselaar/Hintzenfonds te Amsterdam, Prins Bernhard Cultuur Fonds te Amsterdam, Stichting Goede Doelen te Breda, De Frans Mortelmans Stichting, Den Haag.

Hercules Segers
Inspiratie is de levensadem van de kunst. Al eeuwenlang oefenen kunstenaars invloed op elkaar uit, vanuit een onderlinge bewondering en wedijver.

Hercules Segers | klik hier

Deze interactie heeft de kunst in voortdurende beweging gehouden. Rembrandt geldt als een toonaangevend meester die niet alleen vele kunstenaars heeft opgeleid maar ook zichtbare invloed heeft gehad op anderen. Maar ook hij zocht inspiratie bij door hem bewonderde meesters. Zo was hij een groot bewonderaar van het werk van de excentrieke noord-Nederlandse landschapsschilder en graficus Hercules Segers (1589/90-1633/40). Segers behoort tot de meest intrigerende kunstenaars van de Gouden Eeuw.

Niet alleen zijn schilderijen hadden Rembrandts interesse, het experimentele karakter van Segers' prenten is hem tot stimulans geweest bij zijn eigen grafische werk. Zijn fascinatie voor Segers moet hij hebben gedeeld met leerlingen en bevriende kunstenaars. Aan het begin van de twintigste eeuw begon een herleving van de fascinatie voor het werk van Segers. Diverse grafici gebruikten het als voorbeeld in hun onderwijs. Zo introduceerde Stanley William Hayter Segers bij kunstenaars in Parijs en New York, onder wie Max Ernst en Jackson Pollock.


Reinder Homan | klik hier


De zeventiende-eeuwse ster blijft trouwens tot op de dag van vandaag inspireren. Werken van hedendaagse kunstenaars als Reinder Homan en Robert Zandvliet getuigen daarvan, op verschillende manieren, evenals de grafiek van Nono Reinhold die in de jaren vijftig bij Hayter in Parijs werd opgeleid.Nono Reinhold | klik hierWillem van Leusden probeerde naarstig het geheim van Segers' etstechniek te ontrafelen en bleef zijn leven lang aan hem verknocht - een liefde die ook hij deelde met zijn leerlingen.

Nooit eerder werd over dit meeslepende onderwerp een boek geschreven.

Ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Museum Het Rembrandthuis verschijnt de publicatie In de ban van Hercules Segers. Rembrandt en de Modernen, met rijk geïllustreerde essays van hoofdauteur Mireille Cornelis en co-auteurs Eddy de Jongh en Leonore van Sloten.


Robert Zandvliet | klik hier