Site menu:

Language

You can easily change the language of this website to English by clicking below:

nederlands english

Jaarverslagen

Hieronder vindt u een PDF van de Hercules Segers Stichting jaarverslagen
2015, 2016, 2017 & 2018:

Jaarverslag 2015 »
Jaarverslag 2016 »
Jaarverslag 2017 »
Jaarverslag 2018 »

Over ons

‘Voor het begrijpen van een bepaalde kunstproductie als element van een nationale beschaving zijn soms de graphische kunsten van bijna nog meer gewicht dan de schilderkunst’. Johan Huizinga, Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw

Doelstelling
De Hercules Segers Stichting, in het jaar 2001 opgericht en vernoemd naar een van de grootste Nederlandse prentkunstenaars uit de zeventiende eeuw, beijvert zich op verschillende manieren de belangstelling voor grafiek te bevorderen, onder meer door middel van publicaties en tentoonstellingen.

Projecten
Een van de eerste activiteiten van de stichting was de uitgave in 2002 van een monografie over de Nederlandse etser Charles Donker. Daarna volgden een publicatie over de graficus Frans Pannekoek, een monografie over het werk van Wendelien Schönfeld en Peter Vos - Metamorfosen waren eveneens uitgaven van de stichting. Simon Koene. Een grafisch oeuvre is de meest recente uitgave van de Hercules Segers Stichting.

Grafiek
De stichting acht het zinvol erop te wijzen dat hedendaagse grafiek – etsen, litho’s, houtsneden en andere technieken – in het algemeen redelijk betaalbaar is, zeker vergeleken met schilderijen. Ook Hercules Segers schijnt niet veel gevraagd te hebben voor zijn prenten maar het door hem beoogde succes was betrekkelijk en had een onverwachte kant. Volgens de zeventiende-eeuwse kunsttheoreticus Samuel van Hoogstraten werd zijn papieren werk gebruikt om er boter en zeep in te verpakken. Segers’ tijdgenoot, de dichter Bredero, zei het al: het kan verkeren. Vandaag worden voor etsen van Segers, als ze al op de markt komen, enorme bedragen neergeteld.

STEUN ONS
De Hercules Segers Stichting ontvangt geen overheidssubsidie. De gelden waarmee de projecten worden gerealiseerd zijn afkomstig van een uiterst beperkt eigen vermogen, bijdragen van fondsen, legaten en schenkingen. De stichting is officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen. Schenkingen aan een ANBI kunnen geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht van het belastbaar inkomen, de inkomsten- of vennootschapbelasting. Ga voor meer info naar de website van de belastingdienst.

Baten en lasten
De gelden van de Stichting zullen worden aangewend voor het doel van de Stichting en, meer in het bijzonder, voor het doen uitgeven van toekomstige monografieën. Het meest recente jaarverslag is op te vragen via het mailadres van de Stichting.

Bestuur
Het onbezoldigde bestuur van de stichting bestaat uit Nollie van Berge (voorzitter), Peter Schatborn (secretaris), Roland Muller (penningmeester), Adri de Vries, Pieter de Jong, Mireille Cornelis en Willem te Slaa.

Hercules Segers Stichting
Vijzelstraat 28-4
1017 HK Amsterdam
info@herculessegersstichting.nl
KvK Amsterdam 34155822
RSIN 810093777